CCR ref constituționalitatea art. 2.526 din Codul civil

6 decembrie 2019 Drept Civil

În Monitorul Oficial cu numărul 981 din 5 decembrie 2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 623/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2.526 din Codul civil, dispoziții care  au următorul conținut: „Când este vorba de prestații […]

Admisibilitatea acţiunii în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor construcţii edificate fără autorizaţie de construcție

5 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

”Apelul este fondat sub aspectul nerespectării exigenţelor principiului securităţii juridice, ca fundament al statului de drept. Acest principiu presupune ca prevederile dreptului intern să fie suficient de accesibile, precise şi previzibile. Noţiunea de accesibilitate are şi o semnificaţie asociată exigenţei […]

Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. Respectarea principiului securității și certitudinii juridice

11 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Hotărârea judecătorească prin care s-a constatat dreptul de proprietate privată al vânzătorului în contradictoriu cu cel care se pretinde titular al dreptului de proprietate publică – într-o acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, definitivă şi irevocabilă faţă […]