Prezumţiile simple în procesul penal

9 ianuarie 2019 Drept Penal

”Prezumţiile simple sunt concluziile unui raţionament logic prin care instanţa de judecata stabileşte probabilitatea unei situaţii de fapt ce constituie fapta în litigiu (’factum probandum’) în cauza penală, în baza cărora se efectuează examenul de tipicitate a infracţiunii care formează […]

Favorizarea făptuitorului. Elemente constitutive

24 aprilie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Din perspectiva elementului material al infracțiunii de favorizarea făptuitorului, este de remarcat că ajutorul nu trebuie dat neapărat unui infractor întrucât activitatea de înfăptuire a justiției este împiedicată inclusiv prin sprijinirea unei persoane care a comis o faptă interzisă de […]

CCR. Nesoluţionarea acţiunii civile de către instanţa penală, în cazul încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, neconstituțională

14 septembrie 2016 Drept Penal

Marți, 13 septembrie 2016, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a constatat că dispoziţiile art.25 alin.(5) cu referire la dispoziţiile art.16 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, sunt neconstituţionale în ceea ce priveşte lăsarea ca nesoluţionată a acţiunii civile […]