Oficial: Plângerile contravenționale vor putea fi introduse și la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul

În Monitorul Oficial cu numărul 391 din 21 aprilie a fost publicată Legea nr. 107/2022 pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Potrivit actului normativ, plângerea împotriva procesului verbal de contravenție […]

Posibilitatea formulării unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului verbal de contravenție, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea acestuia

25 aprilie 2022 Drept Contraventional

Tribunalul Cluj a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Se poate considera faptul că prevederea art. 31 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor derogă de la prevederile art. […]