Inadmisibilitatea instituirii curatelei

25 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Dispoziţiile art. 178 cod civil care reglementează cazurile în care se instituie curatela nu sunt aplicabile în cazul persoanelor fără discernământ, faţă de care s-a luat măsura punerii sub interdicţie, s-a numit legal un tutore iar acesta se află în […]