Group 1

CCR a admis o excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi şi drumuri naționale

7 aprilie 2017 Drept Civil

Joi, 6 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.9 alin.(3) din Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi şi drumuri naționale, modificate prin art.IV pct.3 din Ordonanța de […]

Evaluarea bunului prin expertiză. Condiţii

20 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Atunci când s-au administrat două expertize contradictorii, instanţa trebuie să accepte motivat una din expertize sau să le înlăture pe amândouă şi să recurgă la alte criterii de evaluare, însă nu poate conchide pentru valoarea medie rezultată din expertize. (Curtea […]

Expropriere. Caracterul just al despagubirii

11 iulie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Legea consacră caracterul just al despăgubirii, care se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului, iar la stabilirea cuantumului acesteia, experţii şi instanţa trebuie să ţină seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, […]