Exercitarea apelului de către mandatar în nume propriu

20 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

„Potrivit art. 40 alin. 5 din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare cu nr. 7/1996, în cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz […]