Magistrații răspund disciplinar pentru faptele care aduc atingere prestigiului justiției săvârșite în afara exercitării atribuțiilor de serviciu

21 septembrie 2018 Jurisprudenta

”Relativ la fapta prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (…), legiuitorul a stabilit că reprezintă abatere disciplinară „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei săvârşite în […]

Sancțiuni mai aspre pentru judecătorii și procurorii care își îndeplinesc atribuțiile cu rea-credință, gravă neglijență sau nu respectă deciziile CCR

31 octombrie 2016 Noutati legislative

Camera Deputaților a adoptat Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, potrivit căreia magistratul care își îndeplinește atribuțiile cu rea-credință, gravă neglijență sau nu respectă deciziile Curții Constituționale, va fi exclus din magistratură. […]

Audierea avocatului în calitate de martor. Răspunderea disciplinară a procurorului. Problematica datei dobândirii calității de avocat

”Prin cererea formulată la data de 05.05.2015 reclamantul, în contradictoriu cu pârâta Inspecția Judiciară din cadrul CSM a solicitat instanței de contencios administrativ desființarea Rezoluției Inspectorului Judiciar Nr. 1423/X/2015, prin care s-a dispus clasarea sesizării, reținându-se incidenta prevederilor art.45 alin.4 […]

Sancțiuni mai aspre pentru judecătorii și procurorii care își îndeplinesc atribuțiile cu rea-credință, gravă neglijență sau nu respectă deciziile Curții Constituționale

22 iunie 2016 Noutati legislative

La Camera Deputaților (prima Cameră sesizată) se află în dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, potrivit căreia magistratul care își îndeplinește atribuțiile cu rea-credință, gravă neglijență sau nu respectă deciziile Curții Constituționale, să […]

Consecințele ”share”-ului pe Facebook. Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc pentru diseminarea unor informații denigratoare

Profilul personal pe Facebook este un spațiu public astfel încât informațiile postate/primite/transmise în această modalitate de comunicare, pe de o parte intră în sfera de protecție a dreptului la exprimare, dar pe de altă parte, în funcție de particularitățile cauzei, […]