RIL admis. Obiectul apelului sau recursului incident

22 iunie 2020 Drept Civil

În ședința din 22 iunie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, prin Decizia nr. 14, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi […]

RIL promovat. Interpretarea prevederilor art. 41 alin. (1) teza I CPC

14 iunie 2020 Drept Civil

Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii  cu privire la următoarea problemă de drept soluționată diferit de instanțele judecătorești: ”Interpretarea sintagmei ”aceeași pricină”, care îl face pe judecător incompatibil în temeiul […]

RIL promovat. Natura juridică a acțiunii angajatorului pentru restituirea de către salariat a unei sume de bani, plătită acestuia din urmă, în executarea unei hotărâri judecătorești

30 aprilie 2020 Drept Civil

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Suceava a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii în vederea interpretării și aplicării unitare asupra următoarei probleme de drept care a fost soluționată în mod diferit de instanțele judecătorești: Acțiunea promovată de angajator […]