CJUE ref transparenţa preţurilor serviciilor aeriene

16 ianuarie 2015 UE

Articolul 23 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate trebuie interpretat în sensul că, în cadrul unui sistem […]