Gemeni cu doi tați

7 martie 2017 Drept Civil

Curtea de Apel din Trento recunoaște valabilitatea certificatului de naștere emis de un stat străin, care atestă o dublă paternitate aplicând pentru prima dată principiile deja stabilite de către Curtea Supremă din Italia: doi gemeni, născuți în Canada cu ajutorul […]

Daune morale. Încălcarea obligației de confidențialitate a informațiilor privind reproducerea umană asistată medical

13 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Trimiterea de copii ale acțiunii în tăgada paternității copilului conceput prin procedura procreării asistate medical cu terț donator către diferite instituții, cu încălcarea dispozițiilor art. 445 Cod civil, care reglementează confidențialitatea informațiilor privind reproducerea umană asistată medical, reprezintă o faptă […]