Regimul juridic al efectelor contractului de asigurare asupra obligaţiei de despăgubire, întinderii daunei şi exonerării asigurătorului de plata despăgubirii

16 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit clauzelor contractului de asigurare tip „CASCO”, în cazul plăţii indemnizaţiei aferente unei daune totale, contractul încetează de drept, începând cu data producerii evenimentului asigurat. Încetarea contractului nu presupune stingerea obligaţiei de plată a despăgubirii de către asigurător, nici a […]