Condițiile consfințirii acordului de mediere

19 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

„Prin acordul de mediere încheiat între petenți şi Primăria reprezentată de primar, primăria a recunoscut dreptul de proprietate al reclamantului asupra unui teren  şi a casei de locuit menţionând că terenul provine din fondurile de rezervă ale primăriei, părţile solicitând […]

Anulare decizie de debit. Sarcina probei

”În procesul civil există instituită prin dispoziţiile art.10 NCPC obligaţia părţilor de a-şi proba pretenţiile. Această obligaţie se coroborează şi cu dispoziţia art. 249 din acelaşi act normativ ce reglementează sarcina probei, text potrivit căruia cel care face o susţinere […]