Group 1

Plângere contravenţională. Posibilitatea instanței de a analiza măsura sancțiunii complementare independent de sancțiunea principală

Instanţa investită cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale are plenitudinea de competenţă de a analiza şi decide, funcţie de circumstanţele cauzei, legalitatea şi proporţionalitatea sancţiunilor aplicate, atât a celor principale cât şi a celor accesorii. Instituirea sancțiunii complementare ope legis, indiferent […]