CEDO. Dreptul procurorului de a comunica informații

25 iunie 2019 CEDO

În Monitorul Oficial cu numărul 513 din 25 iunie 2019 a fost publicată hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Brisc împotriva României din 11 decembrie 2018. În cauză, reclamantul s-a plâns că i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară […]

CEDO. Libertatea de exprimare a notarului public

21 martie 2017 CEDO

În hotărârea din 21 martie 2017 în cauza Ana Ioniță împotriva României (cererea nr. 30655/09), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat, în unanimitate, că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Situația de fapt Reclamanta, […]

Termenul de aplicare a sancțiunii disciplinare

19 octombrie 2015 Jurisprudenta

În conformitate cu prevederile art.252 alin.1 Codul muncii angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni […]