Instituirea obligației avocaților de a raporta autorităților fiscale informații cu privire la anumite aranjamente transfrontaliere

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ce are ca obiect transpunerea, în cuprinsul Codului de procedură fiscală, a prevederilor Directivei (UE) 2018/822. Proiectul propune […]

CEDO. Condamnarea mamei pentru calomnie în condițiile exprimării în fața asistentului social a îngrijorărilor privind un posibil abuz sexual din partea tatălui, contravine art. 10 din Convenție

15 decembrie 2016 CEDO

În hotărârea din 15 decembrie 2016 în cauza MP ​​împotriva Finlandei (cererea nr. 36487/12), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Cauza privește condamnarea reclamantei pentru calomnie […]

UNBR: Nu este vorba de o imunitate a avocaților

7 mai 2016 Noutati legislative

Vineri, 6 mai 2016, Departamentul ”Protecția profesiei, informare și relații publice” din cadrul U.N.B.R. a dat publiciății un compendiu de principii, analize și comparații cu privire la comentariile apărute în media referitoare la modificarea Legii nr. 51/1995. Se remarcă în […]

Un terț poate invoca nulitatea actelor de procedură îndeplinite de avocat în numele clientului său dacă este vorba de o nulitate absolută și justifică un interes

11 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”I. Referitor la excepția nulității absolute a actelor de procedură efectuate în apel de către apărătorul intimatei – debitoare prin administrator special, Trebuie observat că, potrivit art.174 NCPC : (1) Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte […]