CEDO. Condamnarea mamei pentru calomnie în condițiile exprimării în fața asistentului social a îngrijorărilor privind un posibil abuz sexual din partea tatălui, contravine art. 10 din Convenție

15 decembrie 2016 CEDO

În hotărârea din 15 decembrie 2016 în cauza MP ​​împotriva Finlandei (cererea nr. 36487/12), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Cauza privește condamnarea reclamantei pentru calomnie […]

UNBR: Nu este vorba de o imunitate a avocaților

7 mai 2016 Noutati legislative

Vineri, 6 mai 2016, Departamentul ”Protecția profesiei, informare și relații publice” din cadrul U.N.B.R. a dat publiciății un compendiu de principii, analize și comparații cu privire la comentariile apărute în media referitoare la modificarea Legii nr. 51/1995. Se remarcă în […]

Un terț poate invoca nulitatea actelor de procedură îndeplinite de avocat în numele clientului său dacă este vorba de o nulitate absolută și justifică un interes

11 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”I. Referitor la excepția nulității absolute a actelor de procedură efectuate în apel de către apărătorul intimatei – debitoare prin administrator special, Trebuie observat că, potrivit art.174 NCPC : (1) Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte […]

Cloud privat pentru avocați

16 martie 2016 Fără categorie

Cloud-ul privat pentru avocați a fost lansat oficial la 10 martie 2016 de către reprezentanții Conseil National des Barreaux (CNB) din Franța. „Problemele de securitate sunt foarte importante în societatea noastră. Confidențialitatea și secretul profesional trebuie să fie protejate mai mult” […]