Nulitatea procesului-verbal de contravenție pentru lipsa semnăturii olografe a agentului constatator nu poate fi invocată pe calea contestației la executare

Nelegalitatea procesului verbal de contravenţie pentru lipsa semnăturii olografe a agentului constatator, nu poate fi invocată pe calea contestaţiei la executare, ci doar pe calea plângerii contravenționale. ”În ceea ce privește motivul de apel, referitor la nulitatea procesului verbal de contravenție […]