Efectele stipulației pentru altul

Clauza dintr-un contract de vânzare-cumpărare de acţiuni prin care cumpărătorul s-a obligat faţă de vânzător ca, în situaţia în care societatea privatizată nu va reuşi să îşi achite obligaţiile bugetare, să plătească din surse proprii aceste debite către creditorul bugetar, […]

Limitele dreptului de reprezentare al administratorilor societății. Contract de ipotecă încheiat de unul dintre administratori

Potrivit dispoziţiilor art. 70 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actele de dispoziţie asupra bunurilor unei societăţi pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanţilor legali ai societăţii, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societăţii adoptate […]