Group 1

Obligarea spitalului la despăgubiri ca urmare a infecției contactată de pacient pe durata internării. Limitele decontării de către statul român, în baza formularului E 112, a cheltuielilor tratamentelor efectuate în UE

17 iunie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

În baza formularului E112, Statul Român suportă doar costurile serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază de care beneficiază persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România şi doar în limita costurilor tratamentelor din România. Astfel, în […]