Statutul profesiei de avocat, modificat

22 ianuarie 2019 Noutati legislative

Baroul București a dat publicității Hotărârea nr. 397 a Consiliului UNBR din 18 decembrie 2018 prin care Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 898/19.12.2011, este modificat și completat. […]

Onorariu de succes vs. pact de quota litis

23 februarie 2018 Jurisprudenta

Modalitatea de stabilire a onorariuluil de avocat, în totalitate, în raport de suma recuperată de client, fără a fi prevăzut un onorariu fix la care se adaugă onorariul de succes cu titlu complementar raportat la atingerea de către avocat a […]

Pactul de quota litis

13 septembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Clauza prevăzută în contractul de asistență juridică prin care care onorariul de avocat este prevăzut exclusiv în raport de rezultatul judiciar al cauzei, fiind stabilit, în totalitate, în raport de suma ce urma a fi recuperată, fără a se stabili un […]

Noi prevederi în Statutul profesiei de avocat

28 august 2015 Noutati legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din data de 27 august 2015 a fost publicată Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat. Potrivit completărilor aduse, este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi […]

Modalitatea de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor

13 martie 2015 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu nr. 173 din 12 martie 2015 a fost publicata Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1069/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea UNBR nr. 64/2011 (M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011). Potrivit noii […]