Momentul până la care se dispune suspendarea executării silite

24 februarie 2019 Drept Civil

Tribunalul Timis a sesizat ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile vizand dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: Cum se interpretează şi /sau se aplică prevederile art. 719 alin.(1) din Codul de Procedură civilă în ceea ce priveşte momentul până la care […]

Admisibilitatea suspendării executării silite

25 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Raportat la dispoziţiile art.701 C.proc.civ., suspendarea executării silite poate fi dispusă de instanţă ca o consecinţă a unei cereri cu acest obiect formulate de către debitor. Prerogativa instanţei de a dispune suspendarea nu este însă discreţionară. Deşi judecătorul dispune de […]