Suspendarea executării silite

27 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prevederile art. 719 alin. 1 C.pr.civ. lasă la latitudinea instanței posibilitatea suspendării executării silite, dacă este îndeplinită condiția achitării cauțiunii și numai pentru motive temeinice. Așadar, oportunitatea luării acestei măsuri se apreciază de instanță în funcție de împrejurările concrete ale […]

CSM ref suspendarea din functie a magistratilor

2 decembrie 2014 Uncategorized

În şedinţa de joi, 27 noiembrie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că: 1. Dispoziţiile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, trebuie să fie interpretate în sensul că […]