Statutul profesiei de avocat, modificat

22 ianuarie 2019 Noutati legislative

Baroul București a dat publicității Hotărârea nr. 397 a Consiliului UNBR din 18 decembrie 2018 prin care Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 898/19.12.2011, este modificat și completat. […]

UNBR-BOTA și INPPA-BOTA nu au existență legală

3 noiembrie 2017 Fără categorie

La solicitarea expresă a Uniunii Naționale a Barourilor din România cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod poștal 050091, CIF RO4315974, reprezentată de Președinte av. Gheorghe Florea, Ministerul Justiției a procedat la verificarea calității de subiect […]

Recomandările CCBE privind protejarea confidenţialităţii clienţilor în contextul activităţilor de supraveghere

3 iunie 2016 Drept Penal

Joi, 2 iunie 2016, UNBR a dat publicității un material conținând recomandările CCBE privind protejarea confidenţialităţii clienţilor în contextul activităţilor de supraveghere. “Obligaţia avocatului de a respecta confidenţialitatea serveşte atât intereselor administrării justiţiei, cât şi intereselor clientului. În consecinţă, aceasta […]