Latura obiectivă a infracțiunii de viol

4 august 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Infracţiunea de viol presupune un contact sexual fără consimţământul persoanei cu care se doreşte a se avea raport sexual. Această nesocotire a voinţei victimei se poate face prin constrângere sau ameninţare sau prin punerea victimei în imposibilitatea victimei de a-şi exprima voinţa […]

Viol. Repararea prejudiciului material și moral

16 aprilie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Prejudiciul material şi moral rezultat din încălcarea libertăţii sexuale dă dreptul la reparaţie, care se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat, conform dispozițiilor art. art. 1381 C. civ. (Judecătoria Târgu Bujor, Secţia […]

Infracțiunea de viol vs infracțiunea de incest

25 februarie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

În concepţia noului Cod penal, raportul sexual săvârşit prin constrângerea victimei care are calitatea de rudă în linie directă, frate sau soră întruneşte numai elementele constitutive ale infracţiunii de viol, cu reţinerea variantei agravate prevăzute în art. 218 alin. (3) […]