Termen de 45 de zile pentru depunerea cererilor privind soluționarea conflictelor de muncă

10 noiembrie 2021 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 1076 din 10 noiembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, act normativ ce are ca obiect de reglementare modificarea Legii
dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii în sensul prelungirii, de la 30 de zile, la 45 de zile a termenului în care se pot depune cereri pentru soluţionarea conflictelor de muncă.

Actul normativ modificator are următorul cuprins:

Art. I. ‒ La articolul 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se abrogă.

Art. II. ‒ La articolul 268 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 ‒ Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani;”

Cuvinte cheie: >