Termene din ordonanţa privind regimul juridic al contravenţiilor modificate

2 iulie 2015: Legea nr. 179/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 481 din 1 iulie 2015.

***
31 ianuarie 2015: În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 78 din 29 ianuarie 2015 a fost publicată Ordonanţa nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Potrivit modificărilor aduse, executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Cuvinte cheie: > >