Termenul de formulare a plângerii contravenționale. Comunicarea procesului-verbal printr-un serviciu de curierat şi, ulterior, prin afişare

13 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin procesul-verbal seria PF nr. 0906898 din data de 02.04.2016 emis de Direcția Generală de Poliție a Municipiul București, petentul a fost sancționat cu amenda contravențională în cuantum de 1.000 lei, în temeiul dispozițiilor art. 2 pct. 26 și art. 3 lit. c din Legea nr. 61/1991 (f. 6).

La data de 07.04.2016, intimata Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a încercat inițial comunicarea procesului-verbal de contravenție anterior menționat, utilizând serviciile de curierat S., astfel cum rezultă din confirmarea de primire și din borderoul de corespondență atașate la dosarul cauzei (f. 17-18). Cu toate acestea, deși actul sancționator a fost expediat la domiciliul petentului B.N., respectiv la adresa situată în …, predarea corespondenței nu a putut fi realizată la data de 11.04.2016, confirmarea de primire fiind restituită intimatei cu mențiunea că destinatarul este mutat de la adresă (f. 18).

Ulterior, la data de 06.05.2016, intimata a procedat la comunicarea procesului-verbal prin afișarea acestuia la domiciliul petentului, în prezența martorului G.M., astfel cum rezultă din procesul-verbal depus la dosarul cauzei (f. 46).

În primul rând, instanța apreciază că intimata a respectat ordinea de preferință a celor două modalități de comunicare a procesului-verbal, în sensul că a încercat inițial expedierea acestuia, cu aviz de primire, la domiciliul petentului și, ulterior, ca o modalitate subsecventă de comunicare, a procedat la afișarea actului sancționator, în conformitate cu dispozițiile art. 27 din O.G nr. 2/2001, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 10/2013 pronunțată în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere următoarele considerente.

Citeste mai mult  Excepție de neconstituţionalitate privind dispozițiile art. 21 alin. (5) din Statutul Polițistului, admisă

Deși dispozițiile art. 27 din O.G nr. 2/2001 fac referire la comunicarea procesului-verbal prin poștă, cu aviz de primire, instanța apreciază că finalitatea urmărită prin edictarea acestei norme este pe deplin respectată și în măsura în care transmiterea actului sancționator se realizează printr-un serviciu de curierat, cu aviz de primire. Rațiunea instituirii obligației de a comunica, cu preferință, procesul-verbal în această modalitate este aceea de a da posibilitatea contravenientului să cunoască efectiv conținutul actului sancționator și data comunicării acestuia, pentru a-și putea formula apărările în raport de fapta ce i se impută. Așadar, elementul esențial al acestei modalități de comunicare este avizul de primire, în care se consemnează obiectul corespondenței, numele destinatarului, adresa acestuia, data la care se efectuează comunicarea, precum și semnătura de primire sau mențiunile privitoare la motivul pentru care aceasta nu a putut fi realizată, fiind lipsit de relevanță dacă procesul-verbal a fost expediat prin intermediul Poștei Române sau printr-o firmă de curierat privată.

În ceea ce privește locul comunicării procesului-verbal, atât prin poștă, cu aviz de primire, cât și prin afișare, dispozițiile art. 27 din O.G nr. 2/2001 prevăd că aceasta se realizează la domiciliul contravenientului. Referitor la acest aspect, instanța observă că procesul-verbal a fost transmis inițial prin curier, cu confirmare de primire, la domiciliul petentului, în …, însă acesta a figurat ca fiind mutat de la acea adresă. Cu toate acestea, din referatul efectuat ca urmare a accesării bazei de date a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (f. 39) rezultă că petentul are domiciliul la adresa respectivă încă din anul 1997, fără a exista vreo mențiune cu privire la reședința acestuia într-o altă locație. De altfel, chiar în cuprinsul plângerii contravenționale petentul a indicat aceeași adresă, la care i-au fost transmise comunicările în legătură cu prezentul litigiu. Mai mult decât atât, acesta nici nu a contestat mențiunea „mutat de la adresă”, criticând doar modalitatea de transmitere a procesului-verbal. În acest context, având în vedere că procesul-verbal nu a putut fi comunicat, cu aviz de primire, la domiciliul petentului și în lipsa oricăror indicii privitoare la locuința efectivă a acestuia, instanța apreciază că intimata a procedat, cu respectarea dispozițiilor legale, la comunicarea prin afișare a actului sancționator, în prezența unui martor, la adresa cunoscută ca fiind domiciliul petentului.

Citeste mai mult  Anulare cerere de chemare în judecată. Reexaminare. Transmiterea documentelor către un alt dosar

În al doilea rând, instanța constată că procedura de comunicare a procesului-verbal prin afișare a fost realizată de către organul care a aplicat sancțiunea, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. 2 din O.G nr. 2/2001. Astfel, din procesul-verbal de afișare (f. 46) rezultă că actul sancționator a fost comunicat petentului de către un agent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, aceasta fiind instituția din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea. Faptul că agentul care a procedat la afișare nu face parte din aceeași secție de poliție cu cel care a întocmit procesul-verbal de contravenție nu prezintă relevanță în aprecierea legalității efectuării procedurii de comunicare, câtă vreme acest aspect vizează strict organizarea internă a instituției. Totodată, instanța nu poate reține critica privitoare la acest aspect și prin prisma faptului că nu a fost invocată și dovedită vătămarea suferită ca urmare a comunicării procesului-verbal de către un agent care nu face parte din Secția 4 Poliție.

În acest context, instanța consideră că procesul-verbal de contravenție a fost comunicat petentului în mod valabil, prin afișare, la data de 06.05.2016, acesta fiind momentul de la care a început să curgă termenul de formulare a plângerii contravenționale. Împrejurarea că, ulterior, petentul a solicitat intimatei o copie a procesului-verbal nu determină curgerea unui nou termen de formulare a plângerii contravenționale de la data efectuării acestei comunicări subsecvente.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 21892/6 decembrie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >