Termenul limită pentru sesizarea CEDO este de patru luni

1 februarie 2022 CEDO

Începând cu 1 februarie 2022, termenul limită pentru depunerea unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este de patru luni de la data deciziei judecătorești naționale definitivă în cauză, care este de obicei hotărârea pronunțată de cea mai înaltă instanță din țara în cauză. Până acum termenul limită era de șase luni.

Acest nou termen nu este retroactiv: nu se aplică cererilor în care decizia  definitivă internă a fost luată înainte de 1 februarie 2022. Cu alte cuvinte, se va aplica numai cererilor în care decizia națională definitivă este dată începând cu 1 februarie 2022.

Termenul de patru luni pentru sesizarea CEDO după decizia națională definitivă este unul dintre criteriile de admisibilitate prevăzute la articolul 35 din Convenție.

Modificarea termenului de depunere a cererii la CEDO reiese dim Protocolul nr. 15 la  Convenția Europeană privind drepturile omului, care a fost semnat și ratificat de cele 47 de state membre ale Consiliul Europei.

Cuvinte cheie: >