Termenul până la care cererea de intervenție în interes propriu poate fi modificată

18 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Cererea de interventie principala, facuta în interes propriu are caracteristicile unei cereri de chemare în judecata, astfel ca dispozitiile art. 204 Cod procedura civila potrivit cărora reclamantul poate sa isi modifice cererea si sa propuna noi dovezi, sub sanctiunea decaderii, numai pâna la primul termen la care acesta este legal citat, îi sunt aplicabile si cererii de interventie principala.

In speta, deoarece intervenienta apelanta a devenit parte în proces la data de 26.02.2016, când i s-a admis în principiu cererea de interventie, pentru aceasta parte, primul termen de judecata la care este legal citata, este urmatorul termen de judecata stabilit în cauza, respectiv 12.03.2015.

”În ce priveste apelul declarat în cauza de catre intervenienta apelanta P. O. R. B., curtea a constatat ca aceasta parte procesuala a apelat atât sentinta pronuntata de prima instanta, cât si încheierile interlocutorii prin care i s-a anulat precizarea la cererea de interventie principala, s-a respins cererea de disjungere a cererii de anulare a licitatiei cantonului Silvic G. de celelalte licitatii si de respingere a cererii de suspendare a solutionarii cauzei, pâna la solutionarea actiunii în revendicare si accesiune imobiliara.

Din analiza actelor dosarului de fond, s-a retinut ca apelanta a formulat cerere de interventie principala în cauza la data de 15.05.2014, prin care a solicitat anularea licitatiei organizate de pârâta Directia Silvica, aratând ca este proprietara terenului pe care se situeaza activul – Canton Silvic G., scos la vânzare de pârâta, imobil asupra caruia a invocat un drept de accesiune si în privinta caruia nu si-a dat acordul în vederea vânzarii.
În primul ciclu procesual de solutionare în prima instanta a cauzei, instanta de fond nu s-a pronuntat asupra cererii de interventie formulata de apelanta, prin decizia nr. 223/2014 a Curtii de Apel Oradea fiind anulata prima sentinta pronuntata, cu trimiterea cauzei spre o noua judecare la aceeasi instanta, cu îndrumarea stabilirii cadrului procesual dupa analizarea admisibilitatii în principiu a cererilor de interventie formulate în dosar.

Citeste mai mult  Dovada calității de reprezentant a avocatului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească împuternicirea avocațială

În cea de-a doua faza procesuala de solutionare în fond a actiunii, prin încheierea de sedinta din data de 26.02.2015 s-a dispus admiterea în principiu a cererii de interventie în interes propriu formulata de intervenienta Parohia O. R. B., fixându-se urmatorul termen de judecata pentru data de 12.03.2015.

Potrivit prevederilor art. 65 alin. 1 Cod procedura civila, intervenientul devine parte în proces numai dupa admiterea în principiu a cererii sale.

Din aplicarea acestei prevederi legale rezulta ca apelanta intervenienta a devenit parte în proces, în sens procedural, la termenul de judecata din 12.03.2015, citarea sa anterioara în cauza fiind doar în vederea ascultarii intervenientei si a partilor, în sensul vizat de art. 64 alin. 2 Cod procedura civila, în vederea pronuntarii asupra admisibilitatii în principiu a interventiei.

Conform prevederilor art. 204 Cod procedura civila, reclamantul poate sa îsi modifice cererea si sa propuna noi dovezi, sub sanctiunea decaderii, numai pâna la primul termen la care acesta este legal citat.

Citeste mai mult  Conflict negativ de competenţă. Competenţă teritorială alternativă. Invocarea excepţiei de către instanţa de trimitere

Deoarece cererea de interventie principala, facuta în interes propriu are caracteristicile unei cereri de chemare în judecata potrivit art. 62 alin. 1 Cod procedura civila, dispozitiile art. 204 Cod procedura civila îi sunt aplicabile si cererii de interventie principala.

În speta, deoarece intervenienta apelanta a devenit parte în proces la data de 26.02.2016, când i s-a admis în principiu cererea de interventie, pentru aceasta parte, primul termen de judecata la care este legal citata, este urmatorul termen de judecata stabilit în cauza, respectiv 12.03.2015.

La data de 12.03.2015, apelanta intervenienta depune la dosar completarea la cererea de interventie principala initiala, formulând pe lânga obiectul initial al cererii si actiune în revendicare si accesiune imobiliara asupra activului Canton Silvic G..

Prin încheierea de sedinta din data de 12.03.2015, apelata în cauza, instanta de fond, în aplicarea dispozitiilor art. 185 Cod procedura civila, a declarat nula completarea cererii de interventie principala formulata de apelanta intervenienta, apreciind ca aceasta este tardiv formulata dupa primul termen de judecata.

Citeste mai mult  Clauza atributivă de competenţă inserată în convenţia de credit

Statuarile primei instante cu privire la tardivitatea formularii completarii cererii de interventie principale sunt eronate în conditiile în care apelanta a devenit parte în proces la termenul de judecata din data de 26.02.2015, iar fata de aceasta, primul termen de judecata la care este legal citata este termenul din data de 12.03.2015, pâna la care a formulat completarea la cererea de interventie.

În consecinta, deoarece apelanta intervenienta si-a modificat cererea de interventie înlauntrul termenului prevazut de art. 204 Cod procedura civila, în mod gresit, prima instanta a retinut tardivitatea completarii cererii de interventie si a dispus anularea ei, în conditiile art. 185 Cod procedura civila, motivele de apel invocate sub acest aspect, fiind fondate.

Deoarece completarea cererii de interventie a fost anulata de prima instanta fara analizarea acesteia pe fond, solicitarea apelantei de retrimitere spre o noua judecare a acestei cereri este întemeiata, la rejudecarea cauzei, instanta de fond urmând a avea în vedere si toate exceptiile procesuale invocate de partile procesuale din cauza, în raport de obiectul completarii cererii de interventie, respectiv revendicare si accesiune imobiliara.” (Curtea de Apel Oradea, Decizia nr. 31/C din 02.02.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >