Trafic de influență. Condiții pentru luarea măsurii arestării preventive

11 februarie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Pentru a se dispune luarea măsurii arestării preventive trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
1. să existe probe sau indicii temeinice din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune, cerinţă prev. de art.202 alin.1 şi art.223 alin.1 cod procedură penală; 
2. să existe vreunul din cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive prev. de art.223 alin.1 lit.a)-d), alin.2 cod procedură penală; 
3. măsura arestării preventivă să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse şi necesară pentru realizarea unuia dintre scopurile prev. de art.202 alin.1 cod procedură penală menţionate mai sus, cerinţă prev. de art.202 alin.3 cod procedură penală. 
Conform art.218 alin.(2) Cod procedură penală: „Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care de ia măsura”. 
Deşi infracţiunea de trafic de influenţă are un grad de pericol social ridicat, totuşi infracţiunile pentru care este cercetat inculpatul […] nu sunt infracţiuni care vizează securitatea naţională, acte de terorism sau infracţiuni de violenţă (contra vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, de viol sau lipsire de libertate) pentru care s-ar putea aprecia că se impune ca lipsirea de libertate a inculpatului să se facă în regim de detenţie pentru a se înlătura un pericol real de tulburare a ordinii publice în cazul eliberării inculpatului (cauza CEDO  Jiga contra României). (Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 4/P/JDL/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >