Transferul clasei de bonus-malus în cazul asigurărilor RCA

1 noiembrie 2017 Fără categorie

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, în cazul în care vindeţi/radiați un vehicul și aveți o poliță RCA în vigoare, aveți următoarele drepturi:

  • Dacă ați vândut/radiat vehiculul și nu ați produs accidente în perioada în care RCA prezent este în vigoare, vă puteți recupera suma aferentă perioadei rămase până la expirarea asigurării respective. Pentru recuperarea banilor aferenți poliței pentru perioada neutilizată din RCA, în baza originalului poliței de asigurare și a certificatului de radiere sau a actelor ce dovedesc vânzarea vehiculului, vă adresați intermediarului sau asigurătorului dumneavoastră.
  • Dacă ați vândut/radiat vehiculul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou. Acest lucru îl puteţi realiza în baza unei solicitari scrise la care sa atasati documente justificative privind înstrăinarea sau radierea vehiculului şi achiziţia vehiculului nou- dobândit.
  • În situaţia în care deţineţi în proprietate mai multe vehicule, veți beneficia de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele, iar la reînnoirea contractului de asigurare se va avea în vedere cea mai favorabilă clasă de bonus-malus corespunzătoare istoricului de daunalitate al dumneavoastră.

Cuvinte cheie: > >