Group 1

Tribunalul Uniunii Europene confirmă înregistrarea formei figurinelor Lego ca marcă comunitară

17 iunie 2015 Business UE

Potrivit Regulamentului privind marca comunitară, semnele constituite exclusiv din forma impusă de natura însăși a produsului sau de forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic nu pot fi înregistrate ca marcă comunitară.
În 2000, societatea Lego Juris („Lego”) a înregistrat la Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne („OAPI”) forma figurinelor.
Best Lock, o societate concurentă care utilizează figurine similare, a solicitat declararea nulității acestor mărci, pentru motivul, pe de o parte, că forma produsului ar fi impusă de însăși natura sa (și anume capacitatea sa de asamblare împreună cu alte piese de construcție interconectabile, cu scop ludic) și, pe de altă parte, că figurinele-jucării în cauză s-ar conforma, atât în ansamblu, cât și în detaliile lor, unor soluții tehnice (și anume combinarea lor cu alte piese de construcție). OAPI a respins cererile de declarare a nulității formulate de Best Lock. Aceasta din urmă s-a adresat ulterior Tribunalului Uniunii Europene pentru a obține anularea respectivelor decizii ale OAPI.

Citeste mai mult  ASF a sancționat NN Pensii

Prin hotărârile pronunțate marți 16 iunie, Tribunalul a respins acțiunile formulate de Best Lock și a confirmat
astfel deciziile de înregistrare a formei figurinelor Lego ca marcă comunitară.

În ceea ce privește motivul potrivit căruia forma produsului ar fi impusă de însăși natura sa, Tribunalul a respins-o ca inadmisibilă, în măsura în care Best Lock nu a furnizat niciun argument în susținerea acestei afirmații și nu a prezentat nicio motivare pentru a demonstra că ar fi eronate considerațiile OAPI în această privință.

În ceea ce privește motivul potrivit căruia forma produsului ar fi necesară obținerii unui rezultat tehnic, Tribunalul arată că niciun rezultat tehnic nu pare a fi legat de forma elementelor caracteristice ale figurinelor (cap, corp, brațe și picioare) sau a rezulta din acestea, respectivele elemente nepermițând, în orice caz, asamblarea cu alte piese de construcție interconectabile. În plus, reprezentarea grafică a golurilor sub picioare, a părții din spate a picioarelor, a mâinilor și a protuberanței pe cap nu permite, în sine, să se cunoască dacă aceste elemente presupun o oarecare funcție tehnică (cum ar fi să permită asamblarea cu alte elemente) nici, eventual, care ar fi aceasta. În sfârșit, niciun element nu permite să se considere că forma figurinelor în cauză ar fi, prin ea însăși și în ansamblu, necesară pentru a permite asamblarea cu piese de construcție interconectabile: astfel, „rezultatul” acestei forme este pur și simplu de a conferit trăsături umane, înțeles fiind că nu poate fi calificat drept „rezultat tehnic” faptul că figurina în cauză reprezintă un personaj și poate fi utilizată de un copil într-un context ludic adecvat.

Citeste mai mult  Credite garantate prin Fondul European de Investiții pentru antreprenorii români

Tribunalul a concluzionat că respectivele caracteristici ale formei figurinelor în cauză nu sunt necesare obținerii unui rezultat tehnic.

Cuvinte cheie: > >