Group 1

UE adoptă norme menite să garanteze asistența judiciară în cadrul proceselor penale

17 octombrie 2016 UE

La 13 octombrie 2016, Consiliul UE și-a dat acordul final în ceea ce privește directiva privind dreptul la asistență judiciară al cetățenilor suspectați sau acuzați de o infracțiune și al celor care fac obiectul unui mandat european de arestare.

Directiva propusă stabilește normele minime referitoare la dreptul la asistență judiciară al persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, care sunt private de libertate, precum și într-o serie de alte situații. Aceasta asigură, de asemenea, faptul că asistența judiciară este pusă la dispoziție în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare, în anumite condiții, atât în statul de executare, cât și în cel emitent.

Noile norme privind furnizarea de asistență judiciară vor contribui la o justiție accesibilă tuturor.

Față de propunerea Comisiei, domeniul de aplicare al directivei a fost extins pentru a include dreptul la asistență judiciară în toate etapele procesului penal, în anumite condiții. Propunerea inițială prevedea numai dreptul la asistență judiciară provizorie, menit să acopere exclusiv etapa inițială a proceselor penale, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive privind asistența judiciară.

Citeste mai mult  Europenii sunt relativ bine informați cu privire la noile norme în materie de protecție a datelor

Pentru a stabili dacă o persoană are dreptul la asistență judiciară, țările UE vor fi în măsură să utilizeze criteriul stării materiale și criteriul temeiniciei. „Criteriul stării materiale” urmărește să evalueze dacă persoana într-adevăr nu dispune de resurse suficiente pentru a plăti asistența judiciară, iar „criteriul temeiniciei” permite să se evalueze dacă acordarea asistenței judiciare ar fi în interesul justiției, în funcție de circumstanțele cauzei.

Textul a fost aprobat de către Parlamentul European la 4 octombrie. Adoptarea finală a Consiliului pune capăt procedurii legislative. După publicarea în Jurnalul Oficial, statele membre vor avea la dispoziție 30 de luni pentru a transpune directiva în legislația lor internă.

Această directivă este ultimul text juridic prevăzut ca parte a foii de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, adoptată de Consiliu în noiembrie 2009.

Au fost adoptate deja alte cinci măsuri pe baza foii de parcurs:

  • dreptul la interpretare și traducere (Directiva 2010/64);
  • dreptul la informare (Directiva 2012/13);
  • dreptul de a avea acces la un avocat (Directiva 2013/48);
  • prezumția de nevinovăție (Directiva 2016/343); şi
  • garanțiile speciale pentru copii (Directiva 2016/800)

Cuvinte cheie: >