UE aduce modificări legislației în materie de protecție a consumatorilor

1 aprilie 2019 UE

Ambasadorii statelor membre reuniți în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului UE au aprobat la 29 martie 2019 un acord obținut de președinția română și Parlamentul European cu privire la un proiect de directivă de modificare a patru directive existente ale UE care protejează interesele consumatorilor: Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, Directiva 93/13/CEE privind clauzele contractuale abuzive și Directiva 98/6/CE privind indicarea prețurilor.

Textul asupra căruia s-a convenit prevede:

  • sporirea armonizării și simplificarea unor criterii utilizate pentru a determina nivelul sancțiunilor pentru încălcările legislației UE în materie de protecție a consumatorilor;
  • dreptul la măsuri reparatorii individuale pentru consumatori atunci când aceștia sunt afectați de practicile comerciale neloiale, cum ar fi marketingul agresiv, cu condiția ca aceste măsuri să fie proporționale, eficace și să nu afecteze aplicarea altor măsuri reparatorii de care pot beneficia consumatorii în temeiul dreptului național sau al UE;
  • sporirea transparenței tranzacțiilor online, în special în ceea ce privește utilizarea recenziilor online, personalizarea prețurilor pe baza unor algoritmi sau clasificările mai bune datorate „includerilor plătite”;
    obligația piețelor online de a informa consumatorii dacă comerciantul răspunzător într-o tranzacție este vânzătorul și/sau însăși piața online;
  • protecția consumatorilor în ceea ce privește serviciile digitale „gratuite”, și anume serviciile digitale pentru care consumatorii nu plătesc, dar furnizează date cu caracter personal, cum ar fi: stocarea în cloud, conturile de pe platformele de comunicare socială și cele de poștă electronică;
  • informații clare pentru consumatori în cazul unei reduceri a prețurilor;
  • eliminarea sarcinilor disproporționate, precum obligația de a utiliza mijloace de comunicare depășite, impuse întreprinderilor de legislația în vigoare;
  • clarificări privind libertatea statelor membre de a adopta norme de protecție a intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce privește unele practici de marketing sau de vânzare deosebit de agresive sau înșelătoare în contextul vânzărilor în afara spațiilor comerciale;
  • clarificări cu privire la modul în care statele membre ar trebui să abordeze practicile de marketing înșelătoare privind produsele „cu dublu standard de calitate”.
Citeste mai mult  România în faţa CJUE pentru neimplementarea directivei referitoare la ambalaje și reciclarea acestora

În urma examinării obișnuite de către experții juriști-lingviști, textul va fi adoptat de Parlamentul European și de Consiliu. Statele membre vor dispune de o perioadă de 24 luni de la data intrării în vigoare a directivei pentru a transpune dispozițiile acesteia în legislația națională.

Cuvinte cheie: > >