UE consolidează dreptul la prezumția de nevinovăție

17 februarie 2016 Noutati legislative UE

La 12 februarie 2016, Consiliul UE a adoptat o directivă privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

Scopul directivei este acela de a consolida dreptul la un proces echitabil în cadrul procedurilor penale prin stabilirea unor norme minime privind anumite aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la propriul proces. În acest fel, directiva va completa cadrul juridic oferit de Convenția europeană a drepturilor omului și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Conform directivei, statele membre vor trebui să se asigure că persoanele suspectate și acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la dovedirea vinovăției conform legii.

Directiva acordă două drepturi asociate acestui principiu: dreptul la tăcere și dreptul de a nu se autoincrimina. În plus, statele membre vor trebui să respecte următoarele obligații conexe: înainte de pronunțarea hotărârii definitive, persoanele suspectate și acuzate nu ar trebui înfățișate drept vinovate prin recursul la măsuri de constrângere fizică, iar sarcina probei îi revine parchetului, în timp ce orice îndoieli întemeiate privind vinovăția ar trebui să îl favorizeze pe acuzat. Dreptul de a fi prezent la propriul proces este, de asemenea, reglementat de directivă.

Citeste mai mult  CJUE. Noțiunea de "consumator". Contract de credit încheiat de o persoană fizică ce exercită profesia de avocat

Mai mult, statele membre vor trebui să se asigure că persoanele suspectate și acuzate dispun de măsuri reparatorii eficiente în cazul în care drepturile lor prevăzute în prezenta directivă sunt încălcate.

Statele membre vor avea la dispoziție doi ani de la publicarea directivei pentru a asigura intrarea în vigoare a actelor legislative, a regulamentelor și a măsurilor administrative necesare pentru a se conforma acesteia.

Cuvinte cheie: > >