Un nou cadru legal privind asigurările RCA

15 iunie 2016 Noutati legislative

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.

Principalele modificări pe care le aduce proiectul de lege se referă la reglementarea contractului de asigurare RCA, contract în baza căruia sunt stabilite condiţiile generale și particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea și termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii prevăzute de lege.

Contractul RCA

  • poate cuprinde alte clauze și condiţii suplimentare în măsura în care acestea nu restricționează drepturile terțelor persoane prejudiciate
  • se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului
  • poate fi suspendat la cererea asiguratului pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării tehnice a vehiculului. În situația producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, asigurătorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului.
  • plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat și asigurătorul RCA
Citeste mai mult  Interceptarea comunicaţiilor ar putea fi realizată de o autoritate unică supusă controlului Parlamentului

De asemenea, sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene astfel:

– pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro;
– pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro.

Posibilitatea răscumpărării părţii din prejudiciu suportată de asigurat

Prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Procedura compensării directe

Proiectul de lege introduce posibilitatea aplicării procedurii compensării directe în cazul asigurărilor RCA. Astfel, în baza unei clauze contractuale opționale asiguratul va putea să se adreseze propriului asigurător RCA pentru obținerea despăgubirilor, acesta recuperând ulterior contravaloarea daunei achitate de la asigurătorul persoanei vinovate.

Citeste mai mult  Persoanele prejudiciate prin fapte anticoncurențiale vor putea solicita despăgubiri

În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Compensarea directă poate opera în următoarele situaţii:
– accidentele auto se produc pe teritoriul României;
– vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
– prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
– ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
– prejudiciile exclud vătămările corporale.

Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA.

Sistemul compensării directe nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Cuvinte cheie: > >