Un nou caz de răspundere solidară pentru obligațiile fiscale

4 septembrie 2017 Drept Administrativ si Fiscal

În Monitorul Oficial cu numărul 708 din 31 august 2017 a fost publicată Ordonanța nr. 30/2017 de modificare și completare a Codului de procedură fiscală, act normativ care introduce un nou caz de răspundere solidară pentru obligațiile fiscale.

Concret, la art. 25 din Codul de procedură fiscală este prevăzut un nou caz de răspunere solidară în situația în care emitentul scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție refuză să vireze sumele de bani la solicitarea organului fiscal în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru executarea garanției. Dispozițiile art. 2321 alin. (3) din Codul civil rămân aplicabile în sensul că emitentul scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție are dreptul de a refuza plata în caz de abuz sau fraudă vădită.

Totodată, în cazul obligațiilor de plată restante ale debitorului declarat insolvabil este reglementat un nou caz de atragere a răspunderii solidare, respectiv atragerea răspunderii solidare a persoanelor care au determinat, cu rea-credință, acumularea și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale în cazul debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței.

Cuvinte cheie: >