Utilizarea expresiei „Așa să îți ajute Dumnezeu” la adresa agentului de poliție. Consecințe

Judecătoria Cluj-Napoca a constatat că utilizarea expresiei „Așa să îți ajute Dumnezeu” la adresa agentului de poliție întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzută de art. 2 punctul 1 și sancționată de art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1991, relevant fiind în stabilirea răspunderii contravenționale nu doar cuvintele în sine, ci și tonalitatea folosită.

Extras in considerentele sentinței:

”La data de 26.09.2016 a fost întocmit de către un agent din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției  nr. x/26.09.2016, prin care i s-a aplicat petentului sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 800 lei pentru săvârșirea contravenției prevăzută de art. 2 punctul 1 și sancționată de art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1991 republicată, constând în aceea că în data de 26.09.2016, în jurul orei 16.48, s-a constatat faptul că petentul a fost depistat la intersecția 7 străzi unde a oprit în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”, motiv pentru care a fost sancționat contravențional (printr-un alt proces verbal necontestat), iar în momentul în care i s-a adus la cunoștință procesul verbal și a semnat, la plecare a adresat expresii jignitoare la adresa agentului: „Așa să îți ajute Dumnezeu”.

Citeste mai mult  Infracțiune continuată vs. pluralitate de infracţiuni

Contravenientul a semnat procesul verbal cu obiecțiuni: „Nu am spus nimic rău”. (…)

Susținerile petentului în sensul că nu a adresat cuvinte jignitoare și că a folosit expresia „Să vă ajute Dumnezeu” în sens pozitiv nu se sprijină pe niciun mijloc de probă. Instanța apreciază că scopul avut în vedere de legiuitor prin sancționarea faptei de la alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 61/1991 a fost, printre altele, acela de a proteja valorile sociale reprezentate de demnitatea și onoarea persoanei sau a instituției pe care o reprezintă. Prin urmare, instanța apreciază ca fiind relevant în stabilirea răspunderii contravenționale nu doar cuvintele în sine ci și tonalitatea folosită. Este limpede că agentul constatator nu ar fi procedat la sancționarea petentului dacă nu s-ar fi simțit persiflat.

În aprecierea sa asupra sancțiunii contravenționale, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (5) din OG nr. 2/2001, conform cărora „sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite”, ale art. 21 alin. (3) din același act normativ, potrivit cărora la aplicarea sancțiunii se va ține seama de „împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului”.

Citeste mai mult  Contract de întreținere vs contract de rentă viageră

Având în vedere convingerea instanței că o amendă contravențională mai redusă, stabilită la nivelul minimului prevăzut de lege pentru contravenția reținută în sarcina petentului, este suficientă pentru a forma convingerea instanței că petentul va respecta pe viitor dispozițiile legale încălcate, instanța va admite în parte plângerea contravențională formulată de petentul CPC în contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI CLUJ, împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. x/26.09.2016, va reduce amenda contravențională aplicată prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. x/26.09.2016 de la suma de 800 lei la suma de 200 lei și va respinge plângerea pentru rest ca neîntemeiată.” (Judecătoria Cluj-Napoca, Sentința civilă nr. 1510 din 3 martie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >