Validarea popririi poate fi dispusă chiar în situaţia în care terţul poprit a efectuat plata sumei datorate

13 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Validarea popririi este o procedură menită să sancţioneze conduita culpabilă a terţului poprit care nu şi-a îndeplinit obligaţiile indicate de art. 787 C.proc.civ., inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit. Astfel, validarea popririi poate fi dispusă chiar în situaţia în care terţul poprit a efectuat plata sumei datorate. Nu se poate susţine că încetarea raporturilor de muncă dintre debitor şi terţul poprit determină o imposibilitate de validare a popririi pentru perioada în care condiţiile indicate de textul legal (art. 790 C. proc. civ.) erau îndeplinite.

”Prin sentinţa civilă nr. 8xxx/0x.1x.2015, pronunţată de Judecătoria Galaţi în s- respins cererea de validare a popririi ca neîntemeiată. Instanța a reţinut că, una din condițiile necesare pentru înființarea popririi vizează raporturile juridice preexistente, este sa existe o creanța rezultata dintr-un raport obligațional creat între creditorul debitorul poprit şi terțul poprit, acesta din urmă fiind dator primului.

Potrivit Raportului per salariat a rezultat că debitorul a lucrat cu contract de muncă, înregistrat la ITM, la terţul poprit de la data 1x.1x.2012 până la data de 1x.0x.2015, când relaţiile de muncă cu terţul poprit au încetat şi toate drepturile salariale datorate au fost achitate. Pe cale de consecinţă, având în vedere că în prezent debitorul nu mai lucrează la terţul poprit, s-a apreciat că poprirea nu poate fi aplicată.

Citeste mai mult  Revizuire. Ipoteza ”minus petita”

Împotriva sentinţei a declarat apel BEJ TS. Apelantul a apreciat că instanţa trebuia să admită cererea de validare a popririi pe veniturile debitorului pentru perioada în care acesta a fost salariat, conform înscrisurilor ataşate la dosar, dată fiind şi recunoaşterea terţului poprit.

Tribunalul Galaţi a reţinut că, date fiind dispoziţiile art. 786 C.proc.civ., după cinci zile de la data comunicării popririi, respectiv începând cu data de 1x.0x.2015, terţul poprit avea obligaţia să consemneze sumele de bani, în limitele indicate de executor, până la data încetării raporturilor de muncă.

Potrivit dispoziţiilor art. 790 alin. 1 C.proc.civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Citeste mai mult  Sustragerea de la testarea aerului expirat - infracțiune

Din interpretarea textului normativ mai sus menţionat rezultă că validarea popririi este o procedură menită să sancţioneze conduita culpabilă a terţului poprit care nu şi-a îndeplinit obligaţiile indicate de art. 787 C.proc.civ., inclusiv în cazul în care în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit. Astfel, validarea popririi poate fi dispusă chiar în situaţia în care terţul poprit a efectuat plata sumei datorate. Nu se poate susţine că încetarea raporturilor de muncă dintre debitor şi terţul poprit determină o imposibilitate de validare a popririi pentru perioada în care condiţiile indicate de textul legal menţionat erau îndeplinite. Este de remarcat, în acest context, că plata sumei urmărite către debitor poate determina, în anumite situaţii (care nu vizează în mod necesar raporturi de muncă), încetarea raporturilor convenţionale dintre debitor şi terţ poprit. Or, şi în aceste împrejurări, dispoziţiile art. 790 alin. 1 C.proc.civ. permit validarea popririi.

Referinţa făcută, în cuprinsul art. 781 alin. 1 C.proc.civ., la raporturi juridice existente, vizează situaţia în care sunt supuse urmăririi silite prin poprire sume ce vor fi datorate în viitor. Pentru această situaţie, este necesar, într-adevăr, ca, la momentul înfiinţării popririi, raporturile juridice dintre debitor şi terţ poprit să existe.

Citeste mai mult  Dovada contractului de împrumut. Remiterea unor sume de bani prin mandat poștal

Potrivit art. 790 alin. 4 C.proc.civ., dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi.
În consecinţă, în temeiul art. 480 C.proc.civ., a admis apelul declarat de BEJ TS, a schimbat în tot sentinţa apelată şi, în consecinţă, a admis cererea de validare poprire.”  (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 466/25.04.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >