Valoarea ajutorului public judiciar, majorată – proiect

5 aprilie 2019 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, prin care se propune ca, în ceea ce privește valoarea ajutorului public judiciar, suma maximă pe care instanța o poate acorda să fie echivalentă cu 20 de salarii minime brute pe țară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de acordare.

În prezent, ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevăzute de lege, separat sau cumulat, dar fără a putea depăși în total în cursul unui an suma maximă echivalenta 10 salarii minime brute pe țară la nivelul anului care a fost formulată cererea.

În expunerea de motive se arată că, în ceea ce privește criteriile necesare pentru ca o persoană să poată obține ajutor public judiciar, legea dispune că sumele reprezentând ajutorul public judiciar se avansează integral în sarcina si statului pentru persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie în ultimele două luni anterioare formulării cererii se situează sub nivelul de 300 RON. Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie în ultimele două luni anterioare formulării cererii se situează sub 600 RON sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%. Aceste sume s-au stabilit la nivelul anului 2008 și au rămas neschimbate de atunci.

Citeste mai mult  Legea prevenției pentru mediul de afaceri. Firmele nu vor mai fi amendate de autorități la prima abatere

Astfel, se propune a beneficia în întregime de ajutor public judiciar acele persoane al căror venit mediu net lunar pe membru de familie în ultimele două luni anterioare formulării cererii se situează sub nivelul de 1000 RON, iar persoanele care se situează sub un nivel de 2000 RON să beneficieze de o reducere de 50%. De asemenea, se propune acordarea scutirii de taxe judiciare de timbru în valoare mai mare de 5000 RON pentru persoanele care dovedesc incapacitatea obiectivă de plată cauzată de starea materială dar care totuși au un venit mediu net lunar pe membru de familie în ultimele două luni anterioare formulării cererii mai mare de 2000 RON.

Totodată, propunerea legislativă prevede introducerea dreptului copiilor și tinerilor aflați in întreținere pe perioada finalizării studiilor dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani de a putea beneficia de ajutor public judiciar în materie civilă.

Cuvinte cheie: >