Vânzare-cumpărare. Încheierea unui contract de cesiune de creanţă constatat nul. Prescripția dreptului material la acţiune al vânzătorului

26 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Dreptul la acțiune nu trebuie analizat in abstracto sau mecanic, ci aplicat la specificul cauzei, el trebuie să fie efectiv, instanța trebuind să aibă garanția că, la data pe care o are în vedere ca moment de debut al prescripției, creditorul obligației cunoaște nu numai suma ce i se datorează, ci și persoana care i-o datorează, așadar are reprezentarea întregului raport juridic obligațional.

În cazul în care un contract de cesiune de creanță prin care debitorul dintr-un contract de depozit novat în contract de vânzare-cumpărare și-a substituit un alt debitor este constatat nul, dreptul la acțiune al vânzătorului împotriva debitorului din contractul inițial începe să curgă la data când hotărârea de constatare a nulității contractului de cesiune de creanță a rămas irevocabilă, întrucât abia la acel moment, urmare a producerii efectului retroactiv al nulității, a devenit evident că debitorul este cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare, iar nu debitorul cedat. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3214 din 23 octombrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >