Viol asupra unei persoane vătămate minore. Aplicarea practicii CEDO în materia investigaţiei penale

20 ianuarie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

”În cauza I.C. împotriva României (nr. 36934/08) privind investigația inadecvată a acuzării unui viol de către o fată de 14 ani, CEDO a hotărât că s-a produs o încălcare a art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, constatându-se că autoritățile române au pus un accent nejustificat pe lipsa dovezilor reclamantei cum că a opus rezistență în timpul incidentului și și-au bazat concluziile doar pe declarațiile acuzaților, aceștia spunând că fata și-ar fi dat acordul pentru întreținerea relației sexuale, împreună cu faptul că nu existau urme de violență pe corpul ei; mai mult, nici procurorii și nici judecătorii implicați în caz nu au luat în considerare vârsta ei tânără și ușoara ei dizabilitate intelectuală.

De asemenea, în cauza Milena Felicia Dumitrescu împotriva României din 24.03.2015 (nr. 28440/07), CEDO constatat încălcarea art. 3, sub aspect procedural, din Conven?ia Europeană a drepturilor și libertăților fundamentale, reţinând că instanţele naţionale trebuie să acorde o atenţie deosebită faptelor de natură sexuală comise asupra unor persoane vătămate minore, chiar dacă nu există urme de violenţă pe corpul lor, fiind necesar să se efectueze şi un raport de evaluare psihologică a persoanelor vătămate minore.

Citeste mai mult  Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. Respectarea principiului securității și certitudinii juridice

Sub acest aspect, Curtea reţine că în prezentul dosar s-a întocmit în cursul urmării penale atât un raport privind situaţia persoanei vătămate minore […] de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cât şi un raport de evaluare psihologică a persoanei vătămate minore […], raport întocmit de către un psiholog.
Curtea constată că în Raportul de evaluare psihologică a persoanei vătămate minore […] s-a precizat că pentru evaluarea psihologică s-au aplicat mai multe metode (teste proiective: Testul Arborelui, Testul Persoanei, Testul Familiei, precum şi Testul Raven, observaţia, interviul semistructurat), pshihologul care a efectuat acest Raport reţinând că […] prezintă o deficienţă mintală uşoară (QI-62), adoptă un comportament docil şi supus.

Prin urmare, Curtea constată că datorită deficienţei mintale uşoare, precum şi a comportamentului docil şi supus al persoanei vătămate minore, raportat la vârsta acesteia de doar 13 ani la data comiterii faptei, se explică lipsa unei opoziţii mai serioase a persoanei vătămate faţă de agresiunea fizică sexuală a inculpatului […].

Citeste mai mult  Termenul de executare silită a contractului de asistență juridică

În acelaşi sens, Curtea are în vedere şi faptul că inculpatul […] nu era o persoană necunoscută, ci era fratele concubinei tatălui ei, având astfel şi un ascendent moral asupra ei.

De asemenea, Curtea are în vedere şi vârsta fragedă a persoanei vătămate, de doar 13 ani la data comiterii faptei, persoana vătămată neînţelegând în întregime ceea ce i se întâmplă.
Faptul că ulterior persoana vătămată a întreţinut relaţii sexuale cu altă persoană masculină, fiind însărcinată la momentul audierii de către instanţa de apel, nu înlătură concluziile Curţii cu privire la reprezentarea pe care a avut-o persoana vătămată la momentul comiterii faptei, cu atât mai mult cu cât din raportul de expertiză medico-legală nr.1114/21/A1 S/2015/16.03.2015 întocmit de către SJML Constanţa reiese în mod cert că a existat o ruptură recentă incompletă a himenului inelar, cu infiltrat sanguin local, care poate data din 12.03.2015, şi prin urmare persoana vătămată […] nu întreţinuse relaţii sexuale anterior datei de 12.03.2015.

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, Curtea constată că din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză reiese în mod cert că inculpatul […] a comis fapta de viol asupra persoanei vătămate minore […] care face obiectul judecăţii în acest dosar, inculpatul acţionând cu intenţie directă potrivit art. 16 alin.3 lit. a) cod penal atâta timp cât a prevăzut rezultatul faptei sale (întreţinerea de relaţii sexuale cu persoana vătămată împotriva voinţei sale) şi l-a urmărit prin săvârşirea faptei.

Citeste mai mult  Plângere contravențională. Depășire interzisă. Lipsa planşelor foto care să confirme depăşirea efectuată

În consecinţă, în drept, Curtea constată că fapta inculpatului […] care în seara zilei de 12.03.2015, în jurul orelor 19:00-20:00, a întreţinut un raport sexual normal prin constrângere cu persoana vătămată […] (în vârstă de aprox.13 ani 2 luni) întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de viol prev. de art.218 alin.3 lit. c) cod penal.” (Curtea de Apel Constanța, Decizia penală nr. 1304/15 decembrie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >