Codul de procedură civilă, modificat

8 iunie 2018 Noutati legislative

Miercuri, 6 iunie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional a adoptat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative,  proiect care, printre altele, aduce modificări în ceea ce privește citarea și comunicarea actelor de procedură prin telefax și poștă electronică.

Astfel, potrivit amendamentelor adoptate, comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoţită de semnătura electronică extinsă a instanţei care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului de şedinţă din menţiunile obligatorii ale citaţiei. Fiecare instanţă va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru citaţii şi acte de procedură. Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

Citeste mai mult  UE reformează legislația privind protecția datelor

Atunci când comunicarea actelor s-a realizat prin telefax, poştă electronică, mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare. Acesta se va lista şi se va ataşa la dosarul cauzei. Procedura se socoteşte îndeplinită la data arătată pe copia imprimată a expedierii, certificată de grefierul care a făcut transmisiunea.

De asemenea, trimiterea actelor de procedură prin fax sau poştă electronică este asimilată trimiterii efectuate prin oficiul poştal, serviciul de curierat sau prin alt serviciu specializat de comunicare. 

Concret, potrivit documentului în discuție, alin. (1) și (3) ale art. 183 NCPC au  următorul cuprins:

(1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau email este socotit a fi făcut în termen.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administraţia locului de deţinere, pe actul depus, precum și mențiunea datei și orei primirii faxului sau email-ului astfel cum acestea sunt atestate de către calculatorul sau faxul de primire al instanței servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

Forma trimisă pentru promulgare poate fi consultată AICI

Cuvinte cheie: > > > >