CEDO. Dreptul de a fi uitat. Răspunderea civilă a unui jurnalist pentru fapta de a nu scoate de la indexare articole de pe internet

29 noiembrie 2021 CEDO

În hotărârea din 25 noiembrie 2021 în cauza Biancardi împotriva Italiei (cererea nr. 77419/16), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut, în unanimitate, că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cazul privește dreptul de a fi uitat”. Reclamantul, fost redactor-șef al unui ziar online, a fost găsit răspunzător în procesul civil pentru că a păstrat pe site-ul ziarului său un articol care relatează o ceartă într-un restaurant, oferind detalii despre procesul penal aferent.

Instanțele interne au remarcat în special că reclamantul nu ade-indexat etichetele la articol, adică oricine putea introduce într-un motor de căutare numele restaurantului sau proprietarul acestuia și avea acces la informații sensibile despre procesul penal, în ciuda cererii proprietarului de a avea articolul eliminat.

CEDO a împărtășit punctul de vedere al Guvernului că nu numai furnizorii de motoare de căutare pe internet ar putea fi obligați să de-indexeze materialul dar și administratorii de ziare sau arhive jurnalistice accesibile prin Internet, cum ar fi reclamantul. De asemenea, a fost de acord cu hotărârile instanțelor interne asupra cărora accesul extins și ușor la informații procesul penal privind proprietarul restaurantului i-a încălcat acestuia dreptul la reputație. Dreptul reclamantului de a transmite informații în temeiul Convenției nu a fost, prin urmare, încălcat și cu atât mai mult cu cât nu i se cerea de fapt să elimine articolul de pe internet.

Citeste mai mult  CEDO condamna Romania - 31 martie 2015

Acesta a fost primul caz în care CEDO  a examinat dacă răspunderea civilă a unui jurnalist pentru fapta de a nu scoate de la indexare informațiile publicate pe internet este compatibilă cu articolul 10 din Convenţie.

Cuvinte cheie: > > >