Cercetare disciplinară prealabilă. Condiții privind audierea salariatului

29 octombrie 2018 Jurisprudenta

”Din modul de formulare a dispozițiilor art. 251 alin. 1-3 Codul muncii, rezultă cu certitudine faptul că audierea salariatului este obligatorie, nefiind suficient ca întreaga procedură a cercetării disciplinare să se deruleze în scris.

Desfășurarea formală a unei proceduri scrise nu dă salariatului posibilitatea reală și concretă de a se apăra, uzând de toate mijloacele legale de care dispune. Astfel, în cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru.

Așadar, deși a procedat la convocarea contestatorului pentru cercetarea disciplinară, comisia de cercetare disciplinară prealabilă nu s-a întrunit pentru audierea acestuia, ci a procedat la aplicarea sancțiunii disciplinare doar pe baza notei explicative nr. 3/2828/29.05.2017 ce conține întrebările adresate contestatorului și răspunsurile date de acesta în scris.

Citeste mai mult  Infracțiunea de amenințare. Aprecierea stării de temere

O cercetare exclusiv scrisă, doar pe baza unei notei explicative date de salariat nu întrunește condițiile cerute de lege, deoarece în concret salariatul a fost lipsit de posibilitatea de a-și exercita efectiv dreptul la apărare.

Întrevederea la care se referă dispozițiile art. 251 alin. 2 Codul muncii, în cadrul căreia trebuie să fie audiat salariatul, este o condiție de legalitate a cercetării disciplinare prealabile, care nu poate fi complinită printr-o declarație scrisă a salariatului. Întrevederea salariatului cu comisia de cercetare disciplinară prealabilă nu este o simplă formalitate ce poate fi reglementată de angajator prin norme interne.

Corespondența purtată între părți, constând în comunicarea convocatorului de către angajator și răspunsul salariatului la nota explicativă, nu constituie o cercetare disciplinară prealabilă în spiritul dispozițiilor art. 251 Codul muncii, fiind necesară prezența fizică a salariatului în fața comisiei.” (Curtea de Apel Iași, Decizia civilă nr. 211 din 22 martie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > > >