Exercitarea exclusivă a autorităţii părinteşti. Dezinteresul unui părinte

7 iulie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Dezinteresul evident al unui părinte şi omisiunea furnizării datelor necesare pentru a fi contactat la nevoie de către părntele la care locuieşte copilul poate fi considerat un motiv întemeiat pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte.

Extras din considerentele deciziei Tribunalului Vrancea:

”Conţinutul autorităţii părinteşti este prezentat de art. 487 CCiv în sensul că părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesyyală a acestuia, potrivit propriilor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului oricentarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia.

Mai exact, art. 488 CCiv determină îndatoririle specifice ale părinţilor, de a creşte copilul, de a coopera cu copilul, de a informa şi lămuri copilul, de a lua măsuri pentru protejarea acestuia şi realizarea drepturilor lui, de a coopera cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi formării profesyyale a copilului.
Distinct de toate acestea, în art. 496 al.5 CCiv se stabileşte că părintele la care copilul nu locuieşte în mod statornic are dreptul de a avea legături perosnale cu minorul, la locuinţa acestuia.

Evident, tatăl nu a înţeles că autoritatea părintească nu înseamnă doar relaţiile personale, ci este vorba în special despre luarea în comun a deciziilor privitoare la îngrijirea copilului, pentru care tatăl nu a lăsat nicio modalitate de a fi contactat direct.

Citeste mai mult  Contestație la executare. Daune morale pentru demararea cu rea-credință a procedurii de executare silită

Astfel, chiar în acest dosar instanţa a fost nevoită să citeze pârâtul la locuinţa părinţilor săi, în com. Vv jud. Vrancea şi să efectueze verificări cu privire la locuinţa acestuia, din adresa 584806/07.03.2018 a Secţiei 6 Poliţie Rurală Năneşti rezultând că la acea dată pârâtul ar fi fost plecat în Anglia, potrivit declaraţiei mamei sale.
Nici prin întâmpinare tatăl nu a furnizat nici un fel de date concrete cu privire la locuinţa sa actuală, indicând un domiciliu procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură.

De asemenea, în dosarul xxx/231/2017 pentru majorarea pensiei de întreţinere tatăl nu a indicat locuinţa sa din Anglia şi a negat obţinerea unor vevvri constante din muncă, deşi atât prima instanţă, cât şi instanţa de apel au ajuns la concluzia contrară.

Pentru a se reţine că tatăl a fost preocupat de exercitarea autorităţii părinteşti, ar fi trebuit ca acesta să dovedească nu doar că a căutat minorul, ci că i-a contactat pe cei care îl cresc şi se îngrijesc de el, pentru a-şi arăta sprijinul şi colaborarea.

Este relevant că, deşi hotărârea asupra modului de exercitare a autorităţii părinteşti nu afectează în mod direct modul de desfăşurare a relaţiilor personale dintre părinte şi copil pe viitor, pentru că menţinerea relaţiilor cu tatăl este chiar un drept al copilului, lipsa de preocupare a tatălui pentru desfăşurarea acestor relaţii personale dovedesc într-o mare măsură dezinteresul său şi pentru orice chestiuni privind soarta copilului.

Citeste mai mult  Condiții necesare pentru reținerea circumstanței atenuante a provocării

Şi, chiar dacă ar fi adevărat că tatăl ar fi făcut „un pas înapoi” pentru a nu forţa copilul, considerând că acesta este influenţat negativ de mamă şi de rudele acesteia, totuşi aceasta nu explică lipsa totală de implicare şi nici nelăsarea unei modalităţi de a fi contactat şi consultat în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, creşterea afectivă a copilului.
„Retragerea” părintelui din îndatoririle specifice exemplificate de art. 488 CCiv nu poate fi acceptată, chiar dacă minorul şi rudele mamei acestuia l-ar fi respins pe tată.

De asemenea, „pasul înapoi” ar putea părea justificat numai în măsura în care tatăl ar fi acţyyat în vreun fel, măcar indirect, pentru a determina copilul să îşi schimbe atitudinea refractară faţă de el, precum şi prin comunicarea cu persoanele care îngrijesc efectiv minorul, cu instituţia de învăţământ, prin furnizarea de date complete privitoare la starea sa materială şi locativă, prin îndemnarea propriilor rude la comunicare cu familia mamei. Ori, astfel cum a relatat chiar copilul cu ocazia audierii din 03.12.2018, tatăl nu a contactat nici măcar copilul la telefonul pe care el însuşi i-l înmânase.

Dispoziţiile art. 36 al.4 și al.7 din Legea 272/2004 sunt destul de categorice în a stabili care sunt faptele care se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte, exemplificând alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă (…).

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept ref regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor

Considerăm, însă, că menţinându-se „şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti”, legea indică faptul că şi lipsa totală de interes, inacţiunea, nepăsarea manifestă, însoţită chiar de evitarea asumării responsabilităţii şi omisiunea intenţionată de furniza date necesare celuilalt părinte pentru a îngriji corespunzător de copil sunt de natură să pună în pericol buna îngrijire a minorului şi siguranţa acestuia.

Această atitudine pasivă menţinută timp de câţiva ani după despărţirea părţilor, cu singura reacţie de opunere la acţiunea de faţă, considerăm că reprezintă un motiv întemeiat pentru ca instanţa că decidă ca autoritatea părintească să fie exercitată exclusiv de părintele care s-a ocupat, chiar dacă din altă ţară şi prin intermediul propriilor rude, de îndeplinirea îndatoririlor specifice părinţilor.” (Tribunalul Vrancea, Decizia civilă nr. 431 din 20 iunie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >