Imposibilitatea reintegrării salariatului în postul deţinut anterior concedierii

13 februarie 2015 Jurisprudenta

În cazurile de încetare de drept prevăzute de art. 56 alin. 1 Codul Muncii intervenite anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti de anulare a deciziei de concediere, instanţa de judecată nu mai poate dispune reintegrarea salariatului în postul deţinut anterior concedierii. 
Această soluţie este firească, întrucât în toate aceste cazuri, chiar dacă salariatul nu ar fi fost concediat, relaţia contractuală dintre părţi ar fi încetat de drept, fără ca vreuna dintre părţi sau ambele părţi împreună să poată împiedica acest lucru. (Curtea de Apel Constanța, Decizia nr. 97/CM/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >