A intrat în vigoare „ordinul european de anchetă”

25 mai 2017 UE

Începând cu 22 mai a intrat în vigoare „ordinul european de anchetă”, menit să simplifice activitatea autorităților judiciare în momentul în care acestea solicită probe din alte state membre ale Uniunii. Astfel, noul instrument va simplifica și accelera anchetele penale transfrontaliere, anunță executivul european într-un comunicat.

Ordinul european de anchetă se bazează pe recunoașterea reciprocă. Aceasta înseamnă că fiecare țară din UE este obligată să recunoască și să execute cererile care îi sunt adresate de alte țări, tratându-le la fel ca pe cele formulate de autoritățile proprii. El prezintă mai multe avantaje, și anume:

  • creează un instrument unic cu un domeniu larg de aplicare, ce va înlocui cadrul legislativ fragmentat care se folosește în prezent pentru obținerea de probe;
  • stabilește termene-limită stricte pentru colectarea elementelor de probă, statele membre având, de exemplu, la dispoziție maximum 30 de zile pentru a decide dacă acceptă o cerere;
  • limitează motivele pentru refuzarea acestor cereri;
  • reduce birocrația prin introducerea unui singur formular standard, tradus în limba oficială a statului executant;
  • protejează dreptul fundamental la apărare, autoritățile emitente trebuind să evalueze necesitatea și proporționalitatea măsurii de investigare solicitate.
Citeste mai mult  Parlamentul European cere o evaluare detaliată a modificării bi-anuale a orei

Ordinul european de anchetă permite, în special:

  • transferul temporar al persoanelor deținute în vederea obținerii de probe;
  • verificarea conturilor bancare și a operațiunilor financiare ale persoanelor suspectate sau acuzate;
  • derularea de investigații sub acoperire și interceptarea telecomunicațiilor;
  • luarea de măsuri de conservare a probelor.

Până în 22 mai 2017, statele membre ar fi trebuit să transpună în legislația națională Directiva 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă. Comisia Europeană va analiza stadiul în care se află transpunerea și va lua măsuri în cazul statelor membre care nu s-au conformat încă.

Cuvinte cheie: >