Ordonanța de urgență privind modificarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial

1 februarie 2017 Drept Penal Noutati legislative

În Monitorul Oficial al României cu numărul 92 din 1 februarie 2017 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Potrivit noii reglementări, abuzul în serviciu este definit astfel:

Art. 297.(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea serviciului, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.

Referitor la infracțiunea de favorizare a făptuitorului, actul normativ stabilește că aceasta nu se pedepsește dacă este săvârșită „de un membru al familiei sau afin până la gradul II” și  nici „în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative”.

Citeste mai mult  Codul de procedură penală, modificat

Prin ordonanța de urgență este abrogat articolul 298 din Codul penal, astfel că neglijența în serviciu nu mai este infracțiune.

Este modificat, primul alineat al articolului 301 din Codul penal referitor la conflictul de interese, fiind exclusă răspunderea penală dacă beneficiarii infracțiunii sunt persoanele cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură. În noua formă, alineatul prevede că „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, foloase patrimoniale pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Privitor la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, art. 336 alin. (1) va avea următorul cuprins: Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Se introduce o nouă infracțiune: Consumul de alcool sau de alte substanţe ulterior producerii unui accident de circulaţie
Art. 336^1 (1) Fapta conducătorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.

Prevederile referitoare la modificarea Codului penal intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Citeste mai mult  Salariul minim brut se majorează de la 1 mai 2016

În Codul de procedură penală, se prevede un termen de 6 luni – termen până la expirarea căruia se poate formula un denunț care să asigure impunitatea denunțătorului. Astfel, la art. 290 privitor la denunț se introduce un nou alineat care prevede că denunţul se depune la organul de urmărire penală competent în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei prevăzute de legea penală.

Textul integral al ordonanței poate fi consultat AICI.

Cuvinte cheie: > > > >