Refuzul semnării procesului-verbal de contravenție neconfirmat de un martor

Procesul verbal de contravenție încheiat în lipsa unui martor asistent care sa confirme refuzul semnării acestuia de către contravenient este nelegal.

”Prin procesul-verbal de contravenție nr.xxxxxx/08.08.2016 petentul a fost sancționat pentru săvârșirea contravenției prev. de art. 99 alin. 1 pct. 18 din O.U.G. 195/2002 și art. 5 subpunct 12 pct. 1 din HG nr. 69/2012 sancționată de art. 8 alin. 1 din HG nr. 69/2012 cu amendă în cuantum de 500 lei, reținandu-se că la data de 08.09.2016, orele 19:17, a condus pe DN2A km 91+600m, în localitatea Țăndărei, microbuzul marca Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare X, efectuând transport de persoane, fără a avea afișat în interior, la loc vizibil, obligativitatea purtării centurii de siguranță de către pasageri. De asemenea, microbuzul prezenta defecțiuni tehnice la sistemul de iluminare, partea stânga față.

Actul contestat a fost întocmit în prezența petentului, nefiind semnat de acesta si nici de un martor asistent care sa confirme refuzul de semnare a procesului verbal.

Acesta nu a recunoscut savarșirea contravențiilor reținute în sarcina sa.

Citeste mai mult  Plângere împotriva actului notarial de respingere a solicitării de rectificare privind un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil. Competența teritorială

Procesul-verbal de contravenție poate face dovadă asupra situației de fapt reținute și asupra încadrării în drept a faptei în condițiile în care este legal și temeinic întocmit până la proba contrară.

Din analiza comparativă a cerințelor prevăzute de lege sub sancțiunea nulității absolute și a cuprinsului procesului-verbal se poate constata că acesta a fost nelegal întocmit.

Regula instituită de O.G. nr. 2/2001 este aceea că procesul verbal se comunică contravenientului la momentul întocmirii lui și se semnează de acesta oferindu-i-se posibilitatea de a se apără și de a formula obiecțiuni, sub sancțiunea nulității exprese prevăzută de art. 16 alin. 7 teza a II-a.

În situația de excepție în care petentul refuză sau nu poate semna procesul verbal de contravenție această împrejurare trebuie reținută în prezența a cel puțin un martor asistent, conform art. 19 din O.G. nr. 2/2001.

Petenta nu are nici o justificare cu privire la faptul că procesul verbal a fost încheiat în acestă modalitate în condițiile în care din economia O.G. nr. 2/2001 reiese că procesul verbal se încheie în momentul constatării contravenției și i se comunică sub semnătură petentului cu această ocazia având dreptul de a formula apărări în favoarea sa prin consemnarea de obiecții.

Citeste mai mult  Conținutul obligației de întreținere. Factorul psihologic

Prezumția de legalitate și temeinicie a procesului verbal la care face trimitere intimata este relativă și vizează doar acele procese verbale întocmite cu respectarea exigențelor legale, iar nu procesele verbale prin care se încalcă flagrant dreptul la apărare al petenților (care în faza constatării contravenției și întocmirii procesului verbal poate fi exercitat și materializat prin consemnarea obiecțiunilor).

Astfel, instanța constata ca in prezenta cauza, procesul verbal nu se mai bucura de prezumția de legalitate si temeinicie întrucât nu a fost încheiat cu respectarea exigențelor legale revenind intimatei obligația de a proba săvârșirea faptei contravenționale.

În acest context în care procesul verbal nu se mai bucură de prezumția de legalitate și temeinicie, instanța observă că intimata nu a administrat alte probe în dovedirea faptelor contravenționale.

Pentru aceste considerent instanta urmeaza a admite plangerea contraventionala si a anula procesul verbal PILX nr. xxxxxx încheiat de reprezentantul intimatului la data de 08.08.2016.” (Judecătoria Fetești, Sentința civilă nr. 949/5 iulie 2017, www.rolii.ro)

***În sensul că lipsa unui martor din procesul verbal reprezintă nulitate relativă a acestuia si care poate sa ducă la anularea actului însă doar în cazul în care s-a produs o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului – Tribunalul Sibiu.***

Cuvinte cheie: > >