CCR. Privatizarea ”Roman” SA Brașov, neconstituțională

11 mai 2017 Business

Joi, 11 mai 2017, Curtea Constituțională, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman” – S.A. și a constatat că acestea sunt neconstituționale, anunță instituția într-un comunicat.

Prevederile art. 13 din ordonanță au următorul cuprins: «(1) Se mandatează APAPS să acționeze pentru aprobarea în organul de conducere al Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov a transferului cu plată a filialei S.C. „CAF” – S.A. către Consiliul Local Brașov, prin compensare cu toate datoriile Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri la bugetele locale. La data transferului toate datoriile Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov către Consiliul Local Brașov se sting.

(2) Transferul filialei S.C. „CAF” – S.A. către Consiliul Local Brașov se va face în perioada cuprinsă între data semnării contractului și data transferului dreptului de proprietate a acțiunilor către cumpărător.»

Potrivit art.121 alin.(2) din Constituție, dispoziții dezvoltate, la nivel infraconstituțional, de art.23 alin.(1) și art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, consiliul local este un organ deliberativ cu caracter colegial, prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii. În acest sens, în calitate de autoritate a administrației publice locale, consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, respectiv comune, orașe și municipii. Pe de altă parte, conform art.21 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte. Rezultă, așadar, că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică și prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi și obligații proprii în cadrul raporturilor juridice. Dimpotrivă, unitatea administrativ-teritorială, în calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, în sensul de drepturi și obligații pe care le exercită în legătură cu bunurile din domeniul său public sau privat, este reprezentată în cadrul raporturilor juridice de către consiliul local, acesta din urmă exercitând drepturile și asumându-și obligațiile existente în patrimoniul unității administrativ-teritoriale.

Citeste mai mult  CJUE. Stabilirea bunurilor debitorului care sunt vizate de procedura secundară de insolvență. Competența instanțelor

Aplicând acest considerente de principiu la prezenta cauză, Curtea a reținut că transferul cu plată a filialei S.C. „CAF” – S.A. către Consiliul Local Brașov, prin compensare cu toate datoriile Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri la bugetele locale, contravine dispozițiilor art.121 alin.(2) din Constituție, prin încălcarea statutului juridic constituțional și legal de autoritate administrativă a consiliului local, care nu poate fi el însuși titular de drepturi și obligații asupra bunurilor domeniale, ci doar să le exercite în numele unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.

Cuvinte cheie: >